Εκσυγχρονισμός

Η ALPACO αποσυμφορίζει τα τμήματα Πληροφορικής και συμβάλλει σημαντικά στον πλήρη τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων των Οργανισμών.

Διαχείριση

Η ALPACO βοηθά τα τμήματα Πληροφορικής να ελέγχουν με πλήρη ορθότητα το Πληροφοριακό τους περιβάλλον, με τη σωστή Διαχείριση των Πόρων Λογισμικού και του Output των μεγάλων Οργανισμών.

Ασφάλεια

Η ALPACO ασφαλίζει τους Οργανισμούς εσωτερικά, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροής των πληροφοριών, παρέχοντας λύσεις Ασφάλειας Εργασιακής Δραστηριότητας και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφάλειας.


 

Η ALPACO ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον στο χώρο της Πληροφορικής και η παρουσία της έγινε αμέσως αισθητή. 

Οι υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες μας, η τέλεια σχέση Απόδοσης-Τιμής των προϊόντων μας, η εμπειρία και η πλήρης επιστημονική κατάρτιση των στελεχών  μας, λειτουργώντας  κάτω  απ’ τις βασικές αρχές της εταιρείας μας –ειλικρίνεια, συνέπεια, σωστός επαγγελματισμός – δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δυναμική παρουσία της ALPACO στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής. 

Μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες και Οργανισμοί του Δημοσίου, εμπιστεύθηκαν την ALPACO από την πρώτη κιόλας στιγμή, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε πάντα όσα υποσχόμαστε. 

Η ALPACO, από την ίδρυση της, παρέχει λύσεις λογισμικού και υπηρεσίες στους πελάτες και στους συνεργάτες της - εταιρείες πληροφορικής και καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες των αγορών της Ελλάδας, της Κύπρου και των Βαλκανικών χωρών. 

Τα έμπειρα στελέχη της ALPACO δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να μπορεί να κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες των επιχειρήσεων και η αυξανόμενη λίστα ικανοποιημένων πελατών τόσο στον Ιδωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρίες πληροφορικής κλπ) πιστοποιούν την επιτυχία της. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ALPACO στέκεται δίπλα στον πελάτη βρίσκοντας «έξυπνες» λύσεις λογισμικού αλλά και παρέχοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και υποστήριξη. 

Η ALPACO μπορεί να αποσυμφορήσει το τμήμα Πληροφορικής και να συμβάλλει σημαντικά στον πλήρη τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων των Οργανισμών.

 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν σημαντικά, κάνοντας κερδοφόρες επενδύσεις χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Οι υπεύθυνοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να επωφελούνται από έναν πολύτιμο συνεργάτη ο οποίος εγγυημένα αναλαμβάνει να καλύψει κάθε ανάγκη και απαίτηση του πληροφοριακού τους συστήματος. 

Την ALPACO