Εκσυγχρονισμός

Η ALPACO αποσυμφορίζει τα τμήματα Πληροφορικής και συμβάλλει σημαντικά στον πλήρη τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων των Οργανισμών.

Διαχείριση

Η ALPACO βοηθά τα τμήματα Πληροφορικής να ελέγχουν με πλήρη ορθότητα το Πληροφοριακό τους περιβάλλον, με τη σωστή Διαχείριση των Πόρων Λογισμικού και του Output των μεγάλων Οργανισμών.

Ασφάλεια

Η ALPACO ασφαλίζει τους Οργανισμούς εσωτερικά, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροής των πληροφοριών, παρέχοντας λύσεις Ασφάλειας Εργασιακής Δραστηριότητας και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφάλειας.


Alpaco Services

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν σημαντικά, κάνοντας κερδοφόρες επενδύσεις χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Οι υπεύθυνοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να επωφελούνται από έναν πολύτιμο συνεργάτη ο οποίος εγγυημένα αναλαμβάνει να καλύψει κάθε ανάγκη και απαίτηση του πληροφοριακού τους συστήματος. 

Την ALPACO