Διερευνώντας τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις για την περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών τους συστημάτων, καθώς στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου η πληροφορική αποτελεί τον κορμό για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, και όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, η ασφάλεια και η σωστή θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων είναι πρωταρχικής σημασίας.