Διερευνώντας τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις για την περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών τους συστημάτων, καθώς στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου η πληροφορική αποτελεί τον κορμό για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, και όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, η ασφάλεια και η σωστή θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 

Το GDPR απαιτεί από τους Οργανισμούς να έχουν ρητή άδεια για οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων πέρα από τον αρχικό σκοπό.

  

Τι δικαιώματα έχετε για τα δεδομένα που διατηρείτε αυτή την στιγμή; Τι αλλαγές θα πρέπει να κάνει ο Οργανισμός για να δώσει προτεραιότητα στην συγκατάθεση;