ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Η ALPACO προσφέρει τη δυνατότητα στους μεγάλους Οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να εκσυγχρονίσουν τα Πληροφοριακά τους περιβάλλοντα δείχνοντας τους, τους δρόμους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και παγκόσμια και παρέχει νέου επιπέδου υπηρεσίες, πρωτοποριακές για την Ελληνική πραγματικότητα.

 

 

Δυνατότητα επιλογής του επιπέδου συνεργασίας

Η ουσιαστική συμμετοχή του πελάτη σε όλα τα στάδια υλοποίησης και ανάπτυξης του έργου του, εξασφαλίζει τη δυνατότητά του να μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και να συμμετέχει στην ολοκλήρωσή του. Ο πελάτης δεν παραλαμβάνει πια απλώς εγκατεστημένα συστήματα αλλά συμμετέχει στο στάδιο της υλοποίησης ανάλογα με το επίπεδο του IT τμήματος του.

 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και ανεξαρτητοποίηση

Με ιδιαίτερη φροντίδα για την ολοκληρωτική μεταφορά της τεχνογνωσίας που απαιτείται για τον έλεγχο του Πληροφοριακού Συστήματος, εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξειδίκευσης και άριστης γνώσης του νέου περιβάλλοντος. Έτσι το Τμήμα Πληροφορικής αποκτά ανεξαρτησία και μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να αναλάβει ακόμα και την συνέχιση και ολοκλήρωση ενός έργου, χωρίς την ανάγκη των προμηθευτών H/W και S/W.

 

Ευέλικτο πακέτο υπηρεσιών και εξασφάλιση του κόστους επένδυσης

Η δυνατότητα επιλογής του κόστους της επένδυσης σε συνδυασμό με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα να μπορεί να διαμορφώνει πλέον μόνος του το ύψος της επένδυσής του επιλέγοντας ακριβώς τις υπηρεσίες που τον εξυπηρετούν κάθε φορά.

 

Μηδενισμός του χρόνου προσαρμογής στο νέο περιβάλλον

Όταν ένα Πληροφοριακό Σύστημα πρόκειται να αλλάξει, παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού και μεταφοράς εξειδικευμένης γνώσης σε όλα τα επίπεδα στους υπεύθυνους για αυτό, πριν την παράδοση του νέου συστήματος. Έτσι ο πελάτης μπορεί μόλις προμηθευτεί τα νέα του προϊόντα να είναι έτοιμος για την εγκατάσταση και την χρησιμοποίηση τους, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα, αφού δεν θα υπάρχει χρόνος προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινούν άμεσα με την εγκατάσταση και δεν υπάρχει "νεκρός" χρόνος ταυτόχρονης λειτουργίας παλαιού - νέου συστήματος.

 

Συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία της επένδυσης

Η υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση των τεχνικών συμβούλων της εταιρίας μας και η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινωνίας της Πληροφορίας, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να εγγυηθούμε την άριστη υποστήριξη των πελατών μας.

 

Οι πελάτες μας δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως

Σε απόλυτη συνεργασία με τους υπευθύνους του τμήματος Πληροφορικής οι ειδικοί σύμβουλοι της εταιρίας μας φροντίζουν για την κάλυψη κάθε ανάγκης και εργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξεύρεση της ιδανικότερης και οικονομικότερης λύσης για λογαριασμό του πελάτη μας.

Μπορούμε να αναλάβουμε:

  • τον σχεδιασμό της δημιουργίας ή της αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος
  • την έρευνα αγοράς
  • τη συλλογή προσφορών
  • την υλοποίηση του project (εγκατάσταση, θέματα ασφάλειας, εκπαίδευση χρηστών)
  • την συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε:

  • Συνέχεια στην υποδομή του πελάτη
  • Λειτουργική ευελιξία
  • Βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Υψηλή απόδοση
  • Μείωση του λειτουργικού κινδύνου, με το μικρότερο δυνατό κόστος