Η ALPACO έχει συνεχή και δυναμική παρουσία στον χώρο της Πληροφορικής. Προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της λύσεις software, και καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες της Ελληνικής, Κυπριακής και Βαλκανικής αγοράς.

 

Έχοντας υπ’ όψιν την κατάσταση ενός ισχυρά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με βάση: την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων, την αξιοπιστία, την συνέπεια και τον επαγγελματισμό.

 

Η ALPACO είναι:

 

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της LicenseWatch προσφέροντας λύσεις Διαχείρισης Πόρων Πληροφορικής (ITAM).

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της ROC Software προφέροντας λύσεις Διαχείρισης Output Μεγάλων Οργανισμών (EOM).

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της EfficientLab προσφέροντας λύσεις Ασφάλειας Εργασιακής Δραστηριότητας.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της Novosoft προσφέροντας λύσεις Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφάλειας.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της ANET προσφέροντας λύσεις SIEM και Log Management.