Πρωτοπόρα και με κυριαρχικό ρόλο στο χώρο της Πληροφορικής η ALPACO προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της λύσεις hardware και software και καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών της Ελληνικής, Κυπριακής και Βαλκανικής αγοράς.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δομές και τη λειτουργία του ισχυρά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της Πληροφορικής, προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με γνώμονα την ποιότητα, την ποικιλία, την αξιοπιστία, την συνέπεια και τον επαγγελματισμό και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αντίστοιχα.

Οι νευραλγικοί τομείς της ALPACO όπως τα τμήματα Πωλήσεων-Marketing και Τεχνικής Υποστήριξης, έχουν στελεχωθεί από επαγγελματίες με πλήρη επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι υιοθετώντας τις αρχές της εταιρείας μας λειτουργούν προς όφελος των πελατών μας, παρέχοντάς τους άμεσες και ιδανικές λύσεις, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των αναγκών τους.

Με την υψηλότατου επιπέδου τεχνογνωσία, την πολύχρονη εμπειρία και τη συνεχή επιμόρφωση, τα στελέχη της εταιρείας είναι σε θέση να επιλέγουν σωστά, μέσα από τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργούν λειτουργικά πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων ικανά να καλύψουν και τον ευαίσθητο δημόσιο τομέα. 

Ο στόχος της ALPACO είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη μέσα από πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που την φέρνει στις πρώτες θέσεις μιας γκάμας εταιρειών, οι οποίες είναι solution-providers στο Modern Work Environment.


Η
ALPACO δραστηριοποιείται σε δύο τομείς:

Την Παροχή Υπηρεσιών ως επιχειρηματικός σύμβουλος μεγάλων Οργανισμών σε θέματα Πληροφορικής.
Την Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος μεγάλων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, προσφέροντας εξαιρετικές λύσεις με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.

Η επιτυχία της ALPACO αποδεικνύεται συνεχώς από μια εντυπωσιακή και συνεχώς αυξανόμενη λίστα ικανοποιημένων πελατών σε διαφορετικούς τομείς όπως: τράπεζες, εταιρίες πληροφορικής, πολυεθνικές εταιρίες, Οργανισμούς του δημοσίου τομέα, κ.α.

Στον Δημόσιο τομέα, είτε απευθείας, είτε μέσω ενός δικτύου σημαντικών System Integrators, η ALPACO προσφέρει λύσεις που συμπληρώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά περιβάλλοντα, καθώς και λύσεις αναγκαίες για τη σωστή διαχείριση των επιλεγμένων, από τους πελάτες, συστημάτων.

Στον Ιδιωτικό τομέα, οι ενέργειες της ALPACO έχουν δυο κατευθύνσεις. Την παροχή λύσεων στους συνεργάτες της που τις προσφέρουν με τη σειρά τους στους πελάτες τους, και την παροχή λύσεων απευθείας σε μεγάλους πελάτες. 

Η ALPACO, από την ίδρυση της, παρέχει λύσεις λογισμικού και υπηρεσίες στους πελάτες και στους συνεργάτες της και καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες των αγορών της Ελλάδας, της Κύπρου και των Βαλκανικών χωρών.

Τα έμπειρα στελέχη της ALPACO δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να μπορεί να κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες των επιχειρήσεων και η αυξανόμενη λίστα ικανοποιημένων πελατών τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρίες πληροφορικής κλπ) πιστοποιούν την επιτυχία της. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ALPACO στέκεται δίπλα στον πελάτη βρίσκοντας «έξυπνες» λύσεις λογισμικού αλλά και παρέχοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και υποστήριξη.