ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – HANDY BACKUP

 

Πρόσθετα Πηγών Δεδομένων

 

Αντίγραφα Αρχείων (File Backup) – μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας ξεχωριστών αρχείων και φακέλων.

 

Αντίγραφα Φακέλων Χρηστών (User Folder Backup) – υπάρχει ένας αριθμός προεπιλογών που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας Εγγράφων, Αγαπημένων, Επιφάνειας Εργασίας, και άλλων φακέλων χρηστών Windows με ένα κλικ.

 

Αντίγραφα Εικόνας Δίσκων (Image Backup) – η αντιγραφή της εικόνας δίσκων σας επιτρέπει να αντιγράψετε πλήρως τα δεδομένα ενός υπολογιστή, με όλα τα έγγραφα, το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές.

 

Αντίγραφα Βάσεων Δεδομένων (Database Backup) – ένα κοινό πρόσθετο για δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας πινάκων ΒΔ, μέσω κοινών ODBC drivers. Για MS SQL Server, MySQL, Oracle, Lotus και DB2 προτείνεται η χρήση των εξειδικευμένων πρόσθετων.

 

Αντιγραφή MS SQL Server – δημιουργήστε με ακρίβεια αντίγραφα ασφάλειας βάσεων δεδομένων MS SQL με όλες τις μορφές, δείκτες, αποθηκευμένες διαδικασίες και άλλα δεδομένα.

 

Αντιγραφή MySQL – πλήρης δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας και εύκολη ανάκτηση βάσεων δεδομένων MySQL, ενός από τα πρωτοπόρα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

 

Αντιγραφή DB2 – προστασία δεδομένων IBM DB2 data servers. Η συμβατότητα με αυτή την τεχνολογία πιστοποιείται με το λογότυπο “Ready for IBM DB2”.

 

Αντιγραφή Lotus – προηγμένο πρόσθετο για βάσεις δεδομένων Lotus Domino/Notes έκδοσης 6.5 και πάνω. Η συμβατότητα με αυτή την τεχνολογία πιστοποιείται με το λογότυπο “Ready for IBM Lotus”.

 

Αντιγραφή Oracle – δυναμική δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας και ανάκτηση δεδομένων για βάσεις δεδομένων Oracle.

 

Αντιγραφή MS Exchange Server – δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας για το πιο ισχυρό σύστημα μηνυμάτων και συνεργασίας.

 

  

Πρόσθετα προορισμών αποθήκευσης

 

Αποθήκευση σε FTP – μπορείτε να μεταφέρετε σημαντικά δεδομένα σε απομακρυσμένους υπολογιστές με χρήση του File Transfer Protocol (FTP), ή των ασφαλών παραλλαγών του (FTPS, SFTP).

 

Αποθήκευση Online – με χρήση υπηρεσιών διαδικτυακής αποθήκευσης προστατεύετε τις πληροφορίες σας από τοπικές καταστροφές και αποκτάτε συνεχή πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας σας από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

 

Αποθήκευση στο Δίκτυο – σημαντικά αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν σε κοινόχρηστους αποθηκευτικούς προορισμούς.

 

Αποθήκευση σε DVD – υπάρχει ένα κοινό πρόσθετο για όλους τους οπτικούς δίσκους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αντιγράφων ασφάλειας σε CD, DVD, Blu-ray και HD DVD δίσκους όλων των τύπων (rewriteable, multi-layered, κλπ).

 

Αποθήκευση σε Σκληρό Δίσκο – το λογισμικό, σας επιτρέπει να αντιγράψετε δεδομένα σε οποιονδήποτε τοπικό δίσκο εμφανίζεται στα Windows.

 

Αποθήκευση σε Amazon S3 – μπορείτε να αποθηκεύσετε αντίγραφα των δεδομένων σας στον cloud αποθηκευτικό χώρο Amazon S3.

 

 

Πρόσθετα και Επιλογές Φιλτραρίσματος

 

Φιλτράρισμα Αντιγράφων – εφαρμόζετε φίλτρα βασισμένα σε συμπεριφορές αρχείων, ή ορίζετε μάσκες αρχείων include/exclude για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας μόνο των αρχείων που χρειάζεστε.

 

Αντίγραφα Ασφάλειας με συμπίεση – ενσωματωμένη μηχανή συμπίεσης ZIP που σας επιτρέπει να μειώσετε τον όγκο των αντιγράφων ασφάλειας (και αν αποθηκεύετε online, τον χρόνο και τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο).

 

Αντίγραφα Ασφάλειας με κρυπτογράφηση – οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο κρυπτογράφησης 128-bit BlowFish, για να μειωθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά την διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

 

Προγραμματισμός Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφάλειας – μπορείτε να ορίσετε ένα σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και να εκτελούνται αυτόματα ενέργειας δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και ανάκτησης δεδομένων.

 

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας σας Υπηρεσία – για μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων σας, μπορείτε να ορίσετε μια Υπηρεσία Windows και όλες οι εργασίες να εκτελούνται στην ώρα τους, ακόμα και χωρίς ο χρήστης να κάνει log in.

 

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας Ανοικτών Αρχείων – για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας κλειδωμένων αρχείων, η εφαρμογή αυτόματα εκτελεί την υπηρεσία Volume ShadowCopy.

 

Event logs/αναφορές αντιγράφων ασφάλειας – βλέποντας το log file, είστε πάντα πληροφορημένοι και όλες τις εκτελεσμένες εργασίες, καθώς και για την κατάστασή τους, αλλά και για προβλήματα.

 

Ειδοποιήσεις με Email – αποτελέσματα λειτουργιών στέλνονται τακτικά με e-mail παρέχοντας ανανεωμένες πληροφορίες για την πρόοδο των ενεργειών που εκτελούνται αλλά και για προβλήματα.

 

Εκτέλεση άλλων προγραμμάτων πριν/μετά την εκτέλεση ενεργειών δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας – μπορείτε να προγραμματίσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας πριν ή μετά την εκτέλεση κάποιου συγκεκριμένου προγράμματος.


 

Τύποι Αντιγράφων Ασφάλειας

 

Πλήρης Δημιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας (Full Backup) – όλα τα επιλεγμένα αρχεία θα αντιγραφούν κατά την διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας. 

 

Σταδιακή Δημιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας (Incremental Backup) – δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας μόνο των νέων αρχείων και εκείνων που τροποποιήθηκαν πρόσφατα.

 

Διαφορική Δημιουργία Αντιγράφων Ασφάλειας (Differential Backup) – αντιγράφονται μόνο τα αλλαγμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο full backup δεδομένα.

 

Mirror Backup – παρέχει αναγνώριση περιεχομένων των δυο επιλεγμένων φακέλων.