ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Χρησιμοποιώντας ορισμένα από τα καλύτερα λογισμικά ITAM παγκοσμίως, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ALPACO θα σας δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να πάρετε κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς να σπαταλήσετε τον πολύτιμο χρόνο σας και να απασχολήσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας.


Θέλω να έχω

      Δυνατότητα Αναγνώρισης Hardware (H/W Inventory

      Δυνατότητα Αναγνώρισης Software (S/W Inventory)

      Μέτρηση Χρήσης Λογισμικού (Metering)

      Διαχείριση Λογισμικού σε Εικονικά Περιβάλλοντα και Data Centers με Clusters

      Διαχείριση Αδειοδότησης Βάσεων Δεδομένων

      Δημιουργία και Διαχείριση Πολλαπλών Ομάδων Λογισμικού

      Παρακολούθηση Ιδιοκτησίας

      Διαχείριση Συμβολαίων

      Ανάθεση Συμβολαίων σε χρήστες ή groups

      Δυνατότητα Δημιουργίας Black και White Lists Λογισμικού

      Real-Time Αναφορές και Ειδοποιήσεις

      Μείωση των εξόδων λογισμικού μέσω παρακολούθησης της χρήσης του.

•   Κοστολογικά Αποτελεσματικό Έλεγχο και Συμμόρφωση

 

 

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία itam4U παρέχεται σε ετήσια βάση, προσφέρει πλήρη εικόνα του ΙΤ Περιβάλλοντος και εξασφαλίζει:

 

      Καλύτερη χρήση της πληροφορικής

      Βελτιωμένη ασφάλεια

      Μείωση του κόστους

      Βελτίωση της αποδοτικότητας

      Διευκόλυνση της διαχείρισης και της κατανομής του κόστους έναντι των επενδύσεων

      Μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων

      Απαρέγκλιτη τήρηση του κανονισμού σχετικά με τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση

 

 

 

 

 

Θέλετε να είστε πάντα έτοιμοι για Audit;

Θέλετε να ελέγχετε την συμμόρφωση του Οργανισμού σας;

Θέλετε να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα συμβόλαια;

Θέλετε να διαχειρίζεστε αποδοτικότερα το budget για την Πληροφορική;

Μάθετε πώς…