Διερευνώντας τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις για την περαιτέρω θωράκιση των πληροφοριακών τους συστημάτων, καθώς στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου η πληροφορική αποτελεί τον κορμό για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, και όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, η ασφάλεια και η σωστή θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 

 

Δυστυχώς καθημερινά ενημερωνόμαστε από τον τύπο για ηλεκτρονικές επιθέσεις που συμβαίνουν ακόμα και σε μεγάλους Οργανισμούς με υψηλής αξίας και ασφάλειας πληροφοριακά συστήματα, γιατί απλά κάτι ξέφυγε της προσοχής τους, για παράδειγμα κάποιες άδειες παλαιότερου, μη αναβαθμισμένου λογισμικού.

 

Αν και οι Οργανισμοί ξοδεύουν μεγάλο μέρος του budget τους επενδύοντας σε τεχνολογίες που θα τους διασφαλίσουν από κινδύνους όπως:

 

 • Ακούσια χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού, χρήση που οπωσδήποτε είναι παράνομη και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστικές και ποινικές κυρώσεις,
 • Κυβερνοεπιθέσεις πολλών επιπέδων, με διάφορα αποτελέσματα, ακόμα και την απαίτηση λύτρων έναντι απελευθέρωσης των μπλοκαρισμένων αρχείων
  • Κακόβουλο λογισμικό
  • Λυτρισμικό λογισμικό (ransomware)
  • Λογισμικό υποκλοπής (spyware)
  • Ιοί

Σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς κάθε κακόβουλη ενέργεια εναντίον ενός Οργανισμού στοχεύει στην μείωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και την έκθεση σε κινδύνους, κυρώσεις και προβλήματα δεοντολογίας, η έλλειψη σωστά συνδυασμένων εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού καθιστά και το πιο οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα ευάλωτο.

 

Η ALPACO, από την ίδρυση της, παρέχει λύσεις λογισμικού και υπηρεσίες στους πελάτες και στους συνεργάτες της, υψηλού επιπέδου, οι οποίες όταν λειτουργήσουν συνδυαστικά, δίνουν τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να καλύψουν σημαντικούς τομείς ασφάλειας και να θωρακίσουν το πληροφοριακό σύστημα, εσωτερικά, στο μέγιστο βαθμό.

 

Τα έμπειρα στελέχη της ALPACO δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να μπορεί να κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες των Οργανισμών και η αυξανόμενη λίστα ικανοποιημένων πελατών τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρίες πληροφορικής κλπ) πιστοποιούν την επιτυχία της.

 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η ALPACO στέκεται δίπλα στον πελάτη προσφέροντας «έξυπνες» λύσεις λογισμικού, κατά κύριο λόγο που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και παρέχοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και υποστήριξη.

 

 • LicenseWatch Solution (IT Asset Management) για επίτευξη compliance και για σωστή και πλήρη καταγραφή του software και του hardware περιβάλλοντος, με σκοπό την εύρεση πιθανών σημείων εισβολής, όπως από ξεχασμένα παλιά λογισμικά που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή. 
 • SureLog (Security Information and Event Management) για έλεγχο και αποτροπή εξωτερικών απειλών σε πραγματικό χρόνο. 
 • WorkExaminer (Internet & Computer Monitoring) για έλεγχο και αποτροπή εσωτερικών κινδύνων, όπως διαρροή ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων.